Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jesteś tutaj: Start PomocPanel KlientaDns

Panel Klienta

DNS - Panel Administracyjny


Zakładka DNS służy do konfiguracji usług związanych z serwerami nazw, takich jak: zmiana/utworzenie hosta DNS, zmiana kontaktu widocznego w usłudze WHOIS, edycja strefy DNS domeny.

SPIS TREŚCI:

 1. Zmiana delegacji domeny
 2. Rejestracja nowego hosta DNS
 3. Dodawanie nowego kontaktu domeny
 4. Zmiana kontaktów domeny
 5. Edycja strefy DNS domeny


Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Zmiana delegacji domeny

Zmiana delegacji domeny to tzw. zaparkowanie jej na innych serwerach DNS. Serwery, na które ma zostać wykonana delegacja muszą być poprawnie skonfigurowane do obsługi delegowanej domeny. Po zmianie delegacji obsługa przekierowań oraz konfiguracji rekordów leży po stronie nowego dostawcy usług.

Serwery:

dns1.nano.pl (85.232.237.50)
dns2.nano.pl (212.180.213.120)
dns3.nano.pl (195.78.66.100)


ustawiane są domyślnie przy rejestracji domeny i są to jedyne serwery DNS, za których administrację odpowiada serwis Active24.pl.

W celu zmiany delegacji domeny należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki "DNS".
 2. Z menu po prawej stronie wybrać zakładkę "Zmień delegację".
 3. Wprowadzić domenowe nazwy serwerów DNS.
 4. Zatwierdzić zmiany przyciskiem "ok".
 5. Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat informujący o statusie wykonanej operacji.
Panel Administracyjny Active 24

Komunikaty systemu:

1) "Operacja została wykonana poprawnie." - zmiany zostały przyjęte. Czas potrzebny do rozgłoszenia się nowych serwerów w internecie to nawet 48h (w tym czasie domena może nie funkcjonować poprawnie). Panel Administracyjny Active 24
2) "Operacja NIE została wykonana poprawnie. Host nie jest skonfigurowany dla domeny" - podany serwer DNS nie jest skonfigurowany dla domeny lub jego konfiguracja jest nieprawidłowa. Prosimy o skontaktowanie sie z administratorem serwera DNS. Panel Administracyjny Active 24
3) "Operacja NIE została wykonana poprawnie. Host o podanej nazwie nie istnieje w systemie" - prosimy o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta i podanie informacji dla jakiego hosta wystąpił komunikat błędu. Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Rejestracja nowego hosta DNS

Opcja ta umożliwia utworzenie własnych serwerów DNS w danej domenie i dodanie ich do rejestru serwerów DNS.

W celu zarejestrowania hosta DNS należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki DNS.
 2. Z menu po prawej stronie wybrać zakładkę "Hosty DNS".
 3. W formularzu "Rejestracja nowego hosta DNS" wprowadzić nazwę nowego hosta w polu "Nazwa hosta" (nazwa domeny zostanie dodana automatycznie).
 4. W tym samym formularzu wprowadzić adres IP nowego hosta w polu "Adres IP".
 5. Zatwierdzić zmiany przyciskiem "ok".
 6. Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat informujący o statusie wykonanej operacji.
Po dodaniu nowych hostów można przejść do zakładki "Zmień delegację" w celu dokonania zmiany delegacji DNS na nowo utworzone hosty DNS.

Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

Dodawanie nowego kontaktu domeny

Kontakt domeny to dane kontaktowe jawnie dostępne w internecie za pomocą usługi WhoIs (ang. KtoJest), która pozwala sprawdzić kto jest właścicielem domeny. Dane osób prywatnych jak i firm są zawsze jawne dla wszystkich domen globalnych, takich jak: .com, .biz, .info czy .org oraz tylko dla firm i organizacji w przypadku domen polskich: .pl, .com.pl, .net.pl itp. oraz domen Unii Europejskiej .eu.

W celu utworzenia nowego kontaktu należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki DNS.
 2. Z menu po prawej stronie wybrać zakładkę "Kontakty".
 3. Wprowadzić dane nowego kontaktu w formularzu "Dodawanie nowego kontaktu".
 4. Zatwierdzić operację przyciskiem "ok".
 5. Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat inforumjący o statusie wykonanej operacji. Jeżeli operacja zostanie wykonana poprawnie wyświetlony zostanie identyfikator nowo utworzonego kontaktu.
Po dodaniu nowego kontaktu można go przyporządkować do domeny w zakładce "Zmień kontakt".

Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

Zmiana kontaktów domeny

Moduł zmiany kontaktu dla domeny pozwala na przypisanie do domeny jednego z kontaktów technicznych z puli kontaktów utworzonych za pomocą modułu "Kontakty".

W celu zmiany kontaktu technicznego dla domeny należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki "DNS".
 2. Z menu po prawej stronie wybrać zakładkę "Zmień kontakt".
 3. Z rozwijalnej listy "Identyfikator kontaktu" wybrać identyfikator kontaktu, który chcemy przypisać do domeny.
 4. Zatwierdzić zmiany przyciskiem "ok".
Wprowadzone zmiany będą widoczne w ciągu kiku minut w bazie WHOIS dostępnej pod adresem: www.whois.pl
Obecnie istnieje jedynie możliwość przypisywania do domen kontaktów technicznych. Aby zmienić kontakt właściciela domeny należy skorzystać z formularza cesji domeny, dostępnego w zakładce "Domeny".

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Edycja strefy DNS domeny

W celu przekierowania wszystkich rekordów w strefie DNS domeny na wybrany adres IP należy:
 1. Wejść do zakładki "DNS".
 2. Z menu po prawej stronie wybrać "Strefa DNS" -> "Edycja strefy".
 3. W formularzu "Zmiana ustawień / dodawanie strefy DNS" zaznaczyć opcję "Wszystkie rekordy na jeden adres IP" i wpisać adres IP we właściwe pole.
 4. Zaznaczyć pole "Potwierdzam wykonanie operacji".
 5. Zatwierdzić zmiany przyciskiem "dalej".
Panel Administracyjny Active 24

W celu edytowania pojedynczych rekordów w strefie DNS należy:
 1. Wejść do zakładki "DNS"
 2. Z menu po prawej stronie wybrać "Strefa DNS" -> "Edycja strefy".
 3. W formularzu "Zmiana ustawień / dodawanie strefy DNS" zaznaczyć opcję "Dowolna edycja strefy".
 4. Zaznaczyć pole "Potwierdzam wykonanie operacji".
 5. Zatwierdzić operację przyciskiem "dalej".
Panel Administracyjny Active 24

Po wykonaniu powyższych operacji wyświetli się tabela z rekordami DNS dla domeny oraz formularz dodawania nowego rekordu.
 1. Aby usunąć wybrany rekord ze strefy DNS należy zaznaczyć go w tabeli, a następnie zatwierdzić operację przyciskiem "Usuń wybrane elementy".
 2. Aby dodać nowy rekord do strefy DNS należy wypełnić formularz "Nowy rekord" podając nazwę rekordu, jego typ oraz zawartość, a następnie zatwierdzić operację przyciskiem "dodaj rekord".
 3. Aby zachować wprowadzone zmiany, po zakończeniu edycji należy ją zatwierdzić przyciskiem "zapisz wszystkie zmiany".
Panel Administracyjny Active 24

Najważniejsze typy rekordów DNS, oraz ich znaczenie:


Inne typy rekordów dostarczają informacje o położeniu hosta (np. rekord LOC), lub o danych eksperymentalnych.

UWAGA! W obecnej chwili nie ma możliwości korzystania z DNS-ów jako maszyn slave lub master dla DNS-ów zewnętrzynych. Obydwa DNS-y muszą znajdować się w Active 24 lub być serwerami zewnętrznymi.

[Spis treści]

If you are junk mailer mail to: bofh@active24.pl