Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jesteś tutaj: Start PomocPanel KlientaPoczta

Panel Klienta

Poczta - Panel Administracyjny


Zakładka POCZTA służy do przeglądania i zarządzania skrzynkami pocztowymi dostępnymi w danej domenie. Z poziomu tej zakładki mogą Państwo dodawać oraz usuwać skrzynki mailowe, konfigurować aliasy, autoresponder, filtr Spamu i adresów oraz przekierowania e-maili.

SPIS TREŚCI:

Domena w pakiecie z serwerem pocztowym
 1. Podgląd wykorzystanej przestrzeni dyskowej skrzynki e-mail
 2. Podgląd wykorzystanego transferu dla usługi e-mail
 3. Przydzielanie zasobów dla skrzynek e-mail
 4. Dodawanie nowych skrzynek e-mail
 5. Zakładanie aliasów na skrzynki e-mail
 6. Ustawienie przekierowania e-maili
 7. Ustawianie Autorespondera dla wybranej skrzynki e-mail
 8. Zmiana hasła do skrzynki e-mail
 9. Ustawienia poziomu filtra antyspamowego
 10. Konfiguracja czarnej/białej listy - filtr adresów
Domena bez serwera pocztowego
 1. Dodawanie domeny do serwera
 2. Usuwanie domeny z serwera

Podgląd wykorzystanej przestrzeni dyskowej skrzynki e-mail

W celu sprawdzenia przestrzeni dyskowej, przyporządkowanej dla danej skrzynki pocztowej prosimy wykonać następujące kroki:
1 - Prosimy wejść do zakładki POCZTA.
2 - Z rozwijanej listy na środku ekranu należy wybrać nazwę skrzynki, którą chcemy sprawdzić.
3 - Z prawego MENU należy wybrać zakładkę PRZESTRZEŃ
4 - W głównym oknie przęglądarki wyswietlą się parametry dla wybranej skrzynki e-mail.

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Podgląd wykorzystanego transferu dla usługi e-mail

Aby sprawdzić wykorzystanie transferu prosimy wykonać następujące kroki:
1 - Prosimy wejść do zakładki POCZTA.
2 - Z prawego MENU należy wybrać zakładkę TRANSFER.
3 - W głównym oknie przęglądarki wyswietlą się informacje na temat wykorzystanego transferu.

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Przydzielanie zasobów dla skrzynek e-mail

W celu zmiany przestrzeni dyskowej dla skrzynki e-mail prosimy wykonać następujące kroki:
1 - Prosimy wejść do zakładki POCZTA.
2 - Z rozwijanej listy na środku ekranu należy wybrać nazwę skrzynki, dla której chcemy zmienić pojemność.
3 - Z prawego MENU należy wybrać zakładkę ZASOBY.
4 - W tym polu prosimy wprowadzić nową przestrzeń dyskową dla skrzynki e-mail.
5 - Wybór prosimy zatwierdzić przyciskiem OK.

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Dodawanie nowych skrzynek e-mail

W celu dodania nowej skrzynki mailowej prosimy wykonać następujące kroki:
1 - Prosimy wejść do zakładki POCZTA.
2 - Z prawego MENU należy wybrać zakładkę DODAJ.
3 - W tym polu prosimy wprowadzić nazwę nowej skrzynki e-mail i domenę dla skrzynki (UWAGA! Pole jest dostępne, jeżeli mamy "podpięte" inne domeny do serwera).
4 - W tym polu prosimy wprowadzić hasło, które bedzie użyte do logowania się na skrzynkę e-mail oraz wybierać pojemność skrzynki.
5 - Wybór prosimy zatwierdzić przyciskiem OK.

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Zakładanie aliasów na skrzynki e-mail

W celu utworzenia aliasu pocztowego prosimy wykonać następujące kroki:
1 - Prosimy wejść do zakładki POCZTA.
2 - Z rozwijanej listy na środku ekranu należy wybrać nazwę skrzynki, dla której chcemy założyć alias.
3 - Z prawego MENU należy wybrać zakładkę ALIASY.
4 - W tym polu prosimy wprowadzić nazwę nazwę aliasu pocztowego oraz nazwę domeny dla aliasu.
5 - Wybór prosimy zatwierdzić przyciskiem OK.

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Ustawienie przekierowania e-maili

W celu utworzenia aliasu pocztowego prosimy wykonać następujące kroki:
1 - Prosimy wejść do zakładki POCZTA.
2 - Z rozwijanej listy na środku ekranu należy wybrać nazwę skrzynki, dla której chcemy założyć alias.
3 - Z prawego MENU należy wybrać zakładkę PRZEKIEROWANIE.
4 - W tym polu prosimy wprowadzić nazwę nazwę docelowej skrzynki e-mail do ktorej będą przekierowane e-maile.
5 - Wybór prosimy zatwierdzić przyciskiem OK.

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Ustawianie Autorespondera dla wybranej skrzynki e-mail

W celu utworzenia automatycznej odpowiedzi dla skrzynki pocztowej, należy wykonać nastepujące czynności:
1 - Prosimy wejść do zakładki POCZTA.
2 - Z rozwijanej listy na środku ekranu należy wybrać nazwę skrzynki, dla której chcemy założyć autoresponder.
3 - Z prawego MENU należy wybrać zakładkę AUTORESPONDER.
4 - W tych polach prosimy wybrać, czy autoreponder ma byc aktywny, czy ma być wyłączony, prosimy wprowadzić temat autorespondera oraz treść wiadomości.
5 - Wybór prosimy zatwierdzić przyciskiem OK.

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Zmiana hasła do skrzynki e-mail

W celu zmiany hasła dostępu do skrzynki e-mail prosimy wykonać następujące kroki:
1 - Prosimy wejść do zakładki POCZTA.
2 - Z rozwijanej listy na środku ekranu należy wybrać nazwę skrzynki, dla którego chcemy zmienić hasło dostępu.
3 - Z prawego MENU należy wybrać zakładkę ZMIEŃ HASŁO.
4 - Prosimy wprowadzić nowe hasło dostępu.
5 - Wybór prosimy zatwierdzić przyciskiem OK.

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Ustawienia poziomu filtra antyspamowego

W celu zmiany ustawień poziomu filtra antyspamowego prosimy wykonać następujące kroki:
1 - Prosimy wejść do zakładki POCZTA.
2 - Z rozwijanej listy na środku ekranu należy wybrać nazwę skrzynki, dla którego chcemy zmienić hasło dostępu.
3 - Z prawego MENU należy wybrać zakładkę FILTR SPAMU.
4 - Prosimy wybrać żądany poziom filtra antyspamowego.
5 - Wybór prosimy zatwierdzić przyciskiem OK.

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Konfiguracja czarnej/białej listy - filtr adresów

W celu skonfigurowania czarnej/białej listy spam prosimy wykonać następujące kroki:
1 - Prosimy wejść do zakładki POCZTA.
2 - Z rozwijanej listy na środku ekranu należy wybrać nazwę skrzynki, dla którego chcemy zmienić hasło dostępu.
3 - Z prawego MENU należy wybrać zakładkę FILTR ADRESÓW.
4 - Prosimy wprowadzić w pola adresy skrzynek oraz wybrać rodzaj listy do jakiej ma być dany adres przypisany.
5 - Wybór prosimy zatwierdzić przyciskiem OK.

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Dodawanie domeny do serwera

Jeżeli w pakiecie z domeną nie został wykupiony serwer pocztowy, a w koncie klienta znajduje się inna usługa hostingowa istnieje możliwość przypisania domeny do dowolnego serwera znajdującego się w tym samym koncie klienta. Przypisanie domeny do serwera umożliwia tworzenie skrzynek pocztowych w tej domenie w ramach przestrzeni dostępnej na serwerze.

Aby przypisać domenę do serwera należy:
 1. Przejść do zakładki "Poczta". Domeną aktywną do edycji musi być domena, którą chcemy przypisać do serwera.
 2. Z menu po prawej stronie wybrać opcję "Dodaj do serwera".
 3. Na rozwijalnej liście pojawią się serwery, do których można przypisać domenę.
 4. Po wybraniu z listy serwera, na którym chcemy tworzyć skrzynki pocztowe operację zatwierdzamy przyciskiem "ok".
Panel Administracyjny Active24

Po dodaniu domeny do serwera, należy w zakładce "Domeny" zmienić aktywną domenę na domenę serwera. Po wykonaniu tej operacji i przejściu do zakładki Dodaj pojawi się możliwość utworzenia skrzynki w domenie dodanej do serwera.

[Spis treści]

Usuwanie domeny z serwera

Aby usunąć możliwość tworzenia skrzynek na serwerze, do którego przypisana jest domena należy:
 1. Przejść do zakładki "Poczta". Domeną aktywną do edycji musi być domena, którą chcemy przypisać do serwera.
 2. Z menu po prawej stronie wybrać opcję "Usuń z serwera".
 3. Zaznaczyć potwierdzenie operacji.
 4. Zatwierdzić operację przyciskiem "ok".
Panel Administracyjny Active24 [Spis treści]

If you are junk mailer mail to: bofh@active24.pl