Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jesteś tutaj: Start PomocPanel KlientaDomeny

Panel Klienta

Domeny - Panel Administracyjny


Zakładka "Domeny" umożliwia przeglądanie wszystkich usług wykupionych w ramach danego konta Klienta. Pozwala ona też na aktywowanie danej usługi do edycji, za pomocą pozostałych modułów panelu.

W zakładce "Domeny" istnieje również możliwość zarządzania przestrzenią dyskową przydzieloną na poszczególne usługi: pliki www, pocztę e-mail i bazy danych. Zmiana przestrzeni jest możliwa dla serwerów: Active Home, Active Business oraz serwerów semidedykowanych.

SPIS TREŚCI:

 1. Przeglądanie usług wykupionych w ramach danego konta klienckiego
 2. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla aktywnej usługi
 3. Cesja domeny

Przeglądanie usług wykupionych w ramach danego konta klienckiego

 1. Po wybraniu z menu po lewej stronie opcji "Domeny" pojawi się lista domen oraz usług dodatkowych w ramach domeny zarejestrowanych dla aktualnego konta Klienta.
 2. Kliknięcie w nazwę domeny na liście spowoduje możliwość edycji usług z nią związanych za pomocą pozostałych modułów panelu administracyjnego. Aktywacja domeny do edycji będzie widoczna poprzez wyróżnienie domeny na liście kolorem zielonym.
 3. W celu wyświetlenia pozostałych usług takich jak: opcje na domeny i transfery należy wybrać odpowiedni typ obiektu i zatwierdzić przyciskiem "ok".
 4. W celu posortowania listy usług należy wybrać właściwy klucz sortowania i zatwierdzić przyciskiem "ok". Listę usług można posortować po: nazwie, nazwie planu, dacie rejestracji i dacie wygaśnięcia.
 5. W celu pobrania listy domen w formie pliku CSV należy skorzystać z opcji "Pobierz listę csv ze wszystkimi domenami".
 6. W celu dokonania hurtowej zmiany delegacji DNS dla posiadanych domen należy skorzystać z opcji "Hurtowa zmiana delegacji DNS".
Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

Zarządzanie przestrzenią dyskową dla aktywnej usługi

Aby zarządzać przestrzenią dyskową dla serwera należy:
 1. Kliknąć w zakładkę "Domeny" w menu po lewej stronie.
 2. Na liście domen kliknąć na nazwę serwera, dla którego chcemy dokonać zmiany zasobów.
 3. Wybór serwera zostanie potwierdzony jego podświetleniem na zielono oraz pojawieniem się jego nazwy w polu "Aktywna domena".
 4. Po wybraniu serwera, dla którego istnieje możliwość zmiany przestrzeni dyskowej dla poszczególnych usług pojawi się formularz "Przydział dostępnej przestrzeni dla aktywnego pakietu".
 5. Przy pomocy suwaków ustawić żądany przydział przestrzeni dla poszczególnych usług.
 6. Zmiany zatwierdzić przyciskiem "Zaakceptuj zmiany".
 7. Po prawidłowym wprowadzeniu zmian pojawi się komunikat informujący o statusie wykonanej operacji.
Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

Cesja domeny

W panelu administracyjnym istnieje możliwość przeprowadzenia elektronicznej cesji domeny na nowego abonenta. Cesja domeny polega na zmianie danych abonenta przypisanych do domeny we właściwym dla niej rejestrze (np. NASK dla domen polskich). Cesja domeny nie skutkuje zmianą danych klienta w panelu administracyjnym ani danych dla faktur - te dane należy zmienić w zakładce "Dane klienta".

Aby zainicjować cesję domeny należy po zalogowaniu się do panelu administracyjnego:
 1. Kliknąć w zakładkę "Domeny" w menu po lewej stronie.
 2. Na liście domen zaznaczyć pole wyboru dla domeny (domen), dla której chcemy dokonać cesji.
  UWAGA! Aby dokonać cesji kilku domen jednocześnie nazwa abonenta i adres e-mail przypisane do domen muszą być jednakowe.
 3. Kliknąć w przycisk "Formularz cesji domeny" znajdujący się poniżej tabeli z domenami.
Panel Administracyjny Active 24
W nowym oknie otworzy się formularz cesji domeny:
 1. W polu "Obecny abonent domen" pojawią się dane obecnie przypisane do domen w rejestrze.
 2. W polu "Lista cedowanych domen" pojawią się domeny, dla których zostanie zainicjowana cesja.
 3. W formularzu "Dane obecnego abonenta" należy wpisać dane nowego abonenta domeny.
 4. Po wypełnieniu formularza całość zatwierdzamy przyciskiem "Cesja elektroniczna".
Panel Administracyjny Active 24

Prawidłowe wypełnienie formularza zostanie potwierdzone komunikatem:

Panel Administracyjny Active 24

Po zainicjowaniu cesji elektronicznej na adresy e-mail dotychczasowego i nowego abonenta domeny zostaną przesłane wiadomości zawierające link do strony internetowej, na której będzie można potwierdzić cesję. Po otworzeniu linka w przeglądarce internetowej należy potwierdzić cesję klikając w odpowiedni przycisk. Po potwierdzeniu przez dotychczasowego i nowego abonenta system Active 24 dokona finalizacji procedury cesji (zazwyczaj taka operacja trwa ok. 1 godziny).

Strona do potwierdzenia cesji przez dotychczasowego abonenta:

Panel Administracyjny Active 24

Strona do potwierdzenia cesji przez nowego abonenta:

Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

If you are junk mailer mail to: bofh@active24.pl