Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jesteś tutaj: Start PomocPanel KlientaWWW

Panel Klienta

WWW - Panel Administracyjny


Aby opublikować swoją stronę www niezbędny jest serwer www, czyli pewna przestrzeń na dysku, z której będą mogli Państwo korzystać. Zakładka "WWW" służy do zarządzania tą przestrzenią, jeśli posiadają Państwo wykupioną w Active24.pl usługę hostingową. Jeśli wykupili Państwo domenę bez serwera www, można wykonać przekierowanie domeny na stronę www umieszczoną na zewnętrznym serwerze.

SPIS TREŚCI:

Domena w pakiecie z serwerem www
 1. Podgląd wykorzystanej przestrzeni dyskowej na serwerze
 2. Podgląd wykorzystanego transferu
 3. Tworzenie subdomeny
 4. Tworzenie subserwera
 5. Przydzielanie zasobów dla serwerów
 6. Zmiana hasła do FTP
 7. Konfiguracja ustawień PHP serwera
 8. Konfiguracja funkcji mail() w PHP
 9. Logi FTP
 10. Statystyki serwera
 11. Zadania cron
 12. Backup
Domena bez serwera www
 1. Przekierowanie domeny do strony na serwerze w Active24.pl - bezpośrednie
 2. Przekierowanie domeny na zewnętrzną stronę WWW - proste
 3. Przekierowanie domeny na zewnętrzną stronę WWW - maskowane
 4. Przypisanie domeny do obsługi serwera w Active24.pl - obsługa subdomen i poczty

Podgląd wykorzystanej przestrzeni dyskowej na serwerze

Aby sprawdzić wykorzystanie miejsca na serwerze należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki "WWW".
 2. Z listy serwerów na środku ekranu wybrać nazwę serwera, dla którego chcemy sprawdzić wykorzystanie przestrzeni.
 3. Z menu po prawej stronie ekranu wybrać zakładkę "Przestrzeń".
 4. Po wykonaniu powyższych operacji zostaną wyświetlone informacje na temat zajętej przestrzeni dyskowej dla wskazanego serwera.
Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

Podgląd wykorzystanego transferu

Aby sprawdzić wykorzystanie transferu na serwerze należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki "WWW".
 2. Z listy serwerów na środku ekranu wybrać nazwę serwera, dla którego chcemy sprawdzić wykorzystanie transferu.
 3. Z menu po prawej stronie ekranu wybrać zakładkę "Transfer".
 4. Po wykonaniu powyższych operacji zostaną wyświetlone informacje na temat wykorzystanego transferu dla wskazanego serwera.
Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

Tworzenie subdomeny

Za pomocą subdomen można tworzyć dodatkową nazwę dla swojej domeny. Przykładowo dysponując domeną testuj.pl można utworzyć subdomeny sklep.testuj.pl lub blog.testuj.pl i publikować tam odrębne treści. Subdomeny tworzone przy pomocy modułu "WWW" muszą kierować na katalog znajduący się na serwerze, dla którego są tworzone. W celu utworzenia subdomeny dla swojej domeny należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki "WWW".
 2. Z menu po prawej stronie ekranu wybrać zakładkę "Subdomeny".
 3. W formularzu "Tworzenie nowej subdomeny w obrębie serwera" podać nazwę subdomeny oraz katalog na serwerze, na który ma kierować ("Ścieżka"). W przypadku gdy pole "Ścieżka" pozostanie puste subdomena będzie kierować na katalog główny ( "/www" ) na serwerze.
 4. Zatwierdzić operację przyciskiem "ok".
 5. Moduł "Subdomeny" zawiera też listę utworzonych subdomen oraz katalogów na serwerze, na które kierują.
 6. W celu usunięcia istniejącej subodmeny należy skorzystać z formularza "Usuwanie subdomeny", wybierając subdomenę z listy i zatwierdzając przyciskiem "ok".
UWAGA! - aby utworzyć na serwerze subdomenę w innej domenie niż domena serwera (np. subdomenę blog.testuj.com, kierującą na katalog "/www/blog", znajdujący się na serwerze testuj.h2.pl) należy uprzednio dodać tą domenę do serwera.

UWAGA! - moduł "Subdomeny" dostępny w zakładce "WWW" pozwala jedynie na tworzenie subdomen w obrębie aktywnego serwera. W celu utworzenia subdomeny kierującej na serwer zewnętrzny należy skorzystać z modułu edycji strefy DNS dodając nowy rekord w strefie DNS zawierający adres IP zewnętrznego serwera.

Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

Tworzenie subserwera

Moduł "Subserwery" pozwala na wyodrębnienie konta FTP w odbrębie serwera. Możliwość tworzenia subserwerów jest dostępna dla pakietów Active Business oraz wybranych serwerów semidedykowanych. W trakcie tworzenia subserwera należy wskazać katalog na serwerze głównym, w którym będą się znajdowały dane subserwera. Po utworzeniu konta można się do niego logować podobnie jak do serwera FTP.

Aby utworzyć nowy subserwer należy:
 1. Wejść do zakładki "WWW".
 2. Z menu po prawej stronie ekranu wybrać zakładkę "Subserwery".
 3. Wypełnić formularz "Tworzenie nowego subserwera":
  • W polu "Nazwa serwera" podać nazwę nowego subserwera oraz wybrać domenę, dla jakiej ma zostać utworzony.
  • W polu "Nowa przestrzeń" podać przestrzeń w MB jaka ma zostać przydzielona dla nowego subserwera.
  • W polu "Nowy transfer" podać transfer w GB jaki ma zostać przydzielony dla nowego subserwera.
  • W polach "Nowe hasło" i "Powtórz hasło" podać hasło do nowego subserwera.
  • W polu "Ścieżka" podać nazwę katalogu, na który ma kierować subserwer.
 4. Utworzenie nowego subserwera zatwierdzić przyciskiem "ok".
 5. Aby usunąć subserwer należy w formularzu "Usuwanie subserwera" wybrać jego nazwę z listy oraz zaznaczyć czy dane znajdujące się w katalogu subserwera mają zostać usunięte wraz z nim.
 6. Po wybraniu nazwy subserwera do usunięcia należy zaznaczyć potwierdzenie wykonania operacji.
 7. Operację usunięcia należy zatwierdzić przyciskiem "ok".
UWAGA! - Przed założeniem nowego subserwera należy upewnić się w dziale "Zasoby", że są dostępne wolne zasoby przypisane do serwera głównego pozwalające utworzyć nowy subserwer.

Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

Przydzielanie zasobów dla serwerów

Aby zmienić przydział dostępnej przestrzeni oraz transferu dla serwera lub subserwera należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki "WWW".
 2. W tabeli z listą serwerów zaznaczyć nazwę serwera, dla którego chcemy dokonać modyfikacji zasobów.
 3. Z menu po prawej stronie ekranu wybrać zakładkę "Zasoby".
 4. Używając suwaka ustalić nową przestrzeń dla wskazanego serwera.
 5. Analogicznie do punktu 4. ustalić nowy transfer.
 6. Operację zatwierdzić przyciskiem "ok".
Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

Zmiana hasła do serwera FTP

W celu zmiany hasła dostępu do serwera FTP należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki "WWW".
 2. W tabeli z listą serwerów ekranu zaznaczyć nazwę serwera, dla którego chcemy zmienić hasło.
 3. Z menu po prawej stronie ekranu wybrać zakładkę "Zmień hasło".
 4. W formularzu "Zmiana hasła dostępu do serwera" podać dwukrotnie nowe hasło.
 5. Operację zatwierdzić przyciskiem "ok".
Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

Konfiguracja ustawień PHP serwera

W celu zmiany ustawień parametrów PHP dla serwera, subserwera, domeny lub subdomeny należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki "WWW".
 2. Z menu po prawej stronie ekranu wybrać zakładkę "Konfiguracja php".
 3. Z listy rozwijalnej w formularzu "Konfiguracja zmiennych php" wybrać nazwę usługi, dla której ustawienia będą zmieniane.
 4. Przy użyciu przycisków "on" / "off" ustawić wartość wybranych zmiennych.
 5. W celu przywrócenia domyślnego ustawienia wartości zmiennych należy skorzystać z przycisku "Przywróć".
Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

Konfiguracja funkcji mail() w PHP

W skryptach umieszczonych na serwerach Active 24 można korzystać z funkcji mail() w PHP w celu wysyłania wiadomości e-mail. Aby móc korzystać z funkcji mail() należy jednak najpierw prawidłowo skonfigurować konto do wysyłki wiadomości.

Aby skonfigurować konto do wysyłki wiadomości przy użyciu funkcji mail() w PHP należy:
 1. Wejść do zakładki "WWW".
 2. Z menu po prawej stronie ekranu wybrać zakładkę "PHP mail".
 3. Wypełnić formularz "PHP mail" podając:
  • Adres serwera pocztowego, na którym znajduje się skrzynka, z której wysyłane będą wiadomości e-mail (w przypadku skrzynek na serwerach Active 24: mail.active24.pl).
  • Numer portu (w przypadku skrzynek na serwerach Active 24: 587).
  • Nazwę użytkownika (w przypadku skrzynek na serwerach Active 24 pełen adres e-mail).
  • Hasło do skrzynki, z której wysyłane będą wiadomości e-mail.
 4. Operację zatwierdzić przyciskiem "Ustaw".
 5. W celu usunięcia uprzednio dodanej konfiguracji funkcji mail należy kliknąć w przycisk "Usuń".
Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

Logi FTP

W panelu administracyjnym istnieje możliwość przeglądania logów serwera FTP z ostatnich 30 dni. Logi serwera FTP dostarczają informacji na temat operacji na plikach i folderach znajdujących się na serwerze FTP.

W celu przejrzenia logów FTP dla serwera należy:
 1. Wejść do zakładki "WWW".
 2. Z listy serwerów wybrać serwer, dla którego chcemy przeglądać logi FTP.
 3. Z menu po prawej stronie ekranu wybrać zakładkę "Logi FTP". Na ekranie wyświetli się lista logów z serwera z ostatnich 30 dni.
 4. Jeśli chcemy wyświetlić logi z konkretnego dnia należy wpisać datę w formacie YYYY-MM-DD w polu "Wyszukaj według daty", a następnie zatwierdzić przyciskiem "ok".
 5. W przypadku dużej liczby logów są one stronicowane (po 100 wpisów na stronę). Dzięki przyciskom powyżej tabeli można przełączać się pomiędzy poszczególnymi stronami.
 6. Ze względu na zwiększenie czytelności ścieżki i nazwy plików w tabeli są wyświetlane w skróconej formie. W celu wyświetlenia pełnej ścieżki i nazwy pliku należy najechać na wiersz tabeli w kolumnie "Plik".
Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

Statystyki serwera

W panelu administracyjnym istnieje możliwość aktywacji generowania statystyk odwiedzin serwera oraz ich przeglądania.

Aby aktywować generowanie statystyk serwera należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki "WWW".
 2. Z listy serwerów wybrać serwer, dla którego chcemy aktywować generowanie statystyk.
 3. Z menu po prawej stronie ekranu wybrać zakładkę "Statystyka".
 4. Z rozwijalnej listy "Awstats" wybrać opcję "Aktywne".
 5. Zatwierdzić operację przyciskiem "Zatwierdź".
 6. Aktywne statystyki można wyświetlić w nowym oknie klikając w przycisk "Statystyka".
UWAGA! Statystyki są generowane w nocy, na podstawie loga dostępowego serwera za dany dzień. Statystyki za bieżący dzień będą widoczne w dniu następnym.

Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

Zadania cron

Panel administracyjny umożliwia dodawanie skryptów do tabeli programu cron, który umożliwia okresowe wywoływanie zadań. Korzystając z modułu "Zadania cron" użytkownik może zdefiniować częstotliwość wykonywania dowolnego skryptu znajdującego się na serwerze. Aby dodać nowe zadanie do tabeli cron należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki "WWW". Domeną aktywną do edycji musi być domena przypisana do serwera, na którym znajduje się skrypt, który chcemy dodać do tabeli cron.
 2. Z menu po prawej stronie ekranu wybrać zakładkę "Zadania cron".
 3. Wybrać domenę lub subdomenę przypisaną do aktywnego serwera, dla której ma wykonywać się zadanie.
 4. Podać ścieżkę względną do skryptu, który ma być wykonywany. Domena (subdomena) i ścieżka względna powinny składać się na adres URL skryptu, który po otwarciu w przeglądarce spowoduje jego wykonanie.
 5. Korzystając z formularza ustalić z jaką częstotliwością ma być wykonywany skrypt.
 6. Dodanie nowego skryptu zatwierdzić przyciskiem "ok".

Panel Administracyjny Active 24

Po dodaniu nowego zadania będzie ono widoczne w tabeli. Aby usunąć zadanie należy zaznaczyć właściwe pole wyboru i skorzystać z przycisku "Usuń zaznaczone zadania".

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Backup

Moduł "Backup" pozwala użytkownikowi panelu administracyjnego na udostępnienie kopii bezpieczeństwa serwera www. Kopia jest udostępniana w katalogu /backup na serwerze FTP. Po jej udostępnieniu klient uzyskuje dostęp do plików znajdujących się na serwerze w dniu wykonania kopii.

Aby udostępnić kopię bezpieczeństwa należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki "WWW". Domeną aktywną do edycji musi być domena przypisana do serwera, którego kopię bezpieczeństwa chcemy udostępnić.
 2. Z menu po prawej stronie wybrać zakładkę "Backup".
 3. Korzystając z listy rozwijalnej wybrać datę utworzenia kopii bezpieczeństwa, która zostanie udostępniona.
 4. Zatwierdzić operację przyciskiem "Udostępnij".

Panel Administracyjny Active 24

UWAGA! Udostępniona kopia bezpieczeństwa zostanie automatycznie odłączona o północy.

[Spis treści]

Przekierowanie domeny do strony na serwerze w Active24.pl - bezpośrednie

Przekierowanie bezpośrednie domeny jest ustanawiane z poziomu serwera www i jest niewidoczne z zewnątrz. W celu wykonania takiego przekierowania należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki "WWW". Domeną aktywną do edycji musi być domena, dla której chcemy wykonać przekierowanie.
 2. Z menu po prawej stronie ekranu wybrać opcję "Przekierowanie".
 3. Z rozwijalnej listy "Rodzaj przekierowania" wybrać opcję "Bezpośrednie".
 4. Z rozwijalnej listy "Przekieruj domenę na serwer / subserwer" wybrać nazwę sewera lub subserwera, na który ma zostać przekierowana domena.
 5. W polu "Do katalogu" podać nazwę katalogu na wskazanym serwerze, na który ma kierować domena. Katalog musi znajdować się w katalogu głównym serwera lub subserwera.
 6. Zatwierdzić operację przyciskiem "ok".
Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

Przekierowanie domeny na zewnętrzną stronę WWW - proste

Korzystając z przekierowania prostego mogą Państwo przekierować domenę na serwer zewnętrzny, który nie znajduje się w Państwa koncie klienckim. Przy przekierowaniu prostym w pasku adresu przeglądarki internetowej będzie widoczny adres, który podali Państwo przy ustawianiu przekierowania.

W celu wykonania przekierowania prostego należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki "WWW". Domeną aktywną do edycji musi być domena, dla której chcemy wykonać przekierowanie.
 2. Z menu po prawej stronie ekranu wybrać opcję "Przekierowanie".
 3. Z rozwijalnej listy "Rodzaj przekierowania" wybrać opcję "Proste".
 4. W polu "URL" podać adres URL strony, na którą ma zostać przekierowana domena.
 5. Zatwierdzić operację przyciskiem "ok".
Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Przekierowanie domeny na zewnętrzną stronę WWW - maskowane

Korzystając z przekierowania maskowanego mogą Państwo przekierować domenę na serwer zewnętrzny, który nie znajduje się w Państwa koncie klienckim. Przy przekierowaniu maskowanym w pasku adresu przeglądarki internetowej będzie widoczna nazwa przekierowywanej domeny. Przekierowanie maskowane wykorzystuje ramkę HTML. Aby przekierowanie działało prawidłowo, strona na którą przekierowuje domena musi zezwalać na wyświetlanie swojej zawartości w ramce HTML.

W celu wykonania przekierowania maskowanego należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki "WWW". Domeną aktywną do edycji musi być domena, dla której chcemy wykonać przekierowanie.
 2. Z menu po prawej stronie ekranu wybrać opcję "Przekierowanie".
 3. Z rozwijalnej listy "Rodzaj przekierowania" wybrać opcję "Maskowane".
 4. W polu "URL" podać adres URL strony, na którą ma zostać przekierowana domena.
 5. Zatwierdzić operację przyciskiem "ok".
Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

Przypisanie domeny do serwera w Active24.pl - obsługa subdomen

Dodanie domeny obsługi na danym serwerze w module "WWW" powoduje, że mają Państwo możliwość tworzenia subdomen i subserwerów zawierających inną nazwę domenową niż domena główna serwera. Przykładowo: dodanie domeny testuj.com do serwera testuj.h2.pl umożliwi nam utworzenie subdomen (np. subdomena.testuj.com) i subserwerów (np. subserwer.testuj.com) kierujących bezpośrednio na katalogi, znajdujące się na serwerze testuj.h2.pl.

W celu dodania domeny do serwera należy wykonać następujące kroki:
 1. Wejść do zakładki "WWW". Domeną aktywną do edycji musi być domena, którą chcemy dodać do serwera.
 2. Z menu po prawej stronie ekranu wybrać opcję "Dodaj do serwera".
 3. Z rozwijalnej listy "Dodaj domenę do serwera:" wybrać nazwę serwera, na którym chcemy tworzyć subdomeny i subserwery w danej domenie.
 4. Zatwierdzić operację przyciskiem "ok".
 5. W przypadku gdyby chcieli usunąć Państwo domenę z serwera sytuacja wygląda analogicznie, z tą różnicą, że należy skorzystać z opcji "Usuń z serwera".
Panel Administracyjny Active 24 [Spis treści]

If you are junk mailer mail to: bofh@active24.pl