Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jesteś tutaj: Start PomocPanel KlientaZamówienia

Panel Klienta

Zamówienia - Panel AdministracyjnyKażdy Klient posiada w Active24.pl indywidualny nr rachunku bankowego przypisany tylko do jego numeru Klienta i na ten nr rachunku dokonuje płatności. Na tej podstawie system przypisuje wpłaty do danego Klienta (nie po tytule przelewu). System billingowy działa więc w pełni automatycznie! Na 1 miesiąc przed wygaśnięciem domeny, pakietu lub serwera wirtualnego system generuje w Panelu Klienta zamówienie na odnowienie tej usługi. Takich zamówień może być wiele w zależności od ilości domen/usług w danym Panelu Klienta (na tej samej liście mogą tez być domeny zamówione do rejestracji). Po dokonanej płatności następuje weryfikacja salda w danym Panelu Klienta i jeśli istnieje wystarcząjąca ilość środków pieniężnych na pokrycie wszystkich aktywnych zamówień wtedy system realizuje te zamówienia wg kolejności. Jeśli saldo jest mniejsze niż suma wszystkich aktywnych zamówień system blokuje wykonanie transakcji do wyjaśnienia przez Biuro Obsługi Klienta.

SPIS TREŚCI:


Przeglądanie i edycja zamówień

Aby zatrzymać/usunąć zamówienie na dana domenę prosimy wykonać następujące kroki:
1 - Prosimy wejść do zakładki ZAMÓWIENIA.
2 - Z prawego MENU należy wybrać zakładkę PRZEGLĄDANIE.
3 - Na liscie zamówień należy zaznaczyć checkboxem dane zamówienie do zmiany statusu.
4 - Następnie prosimy wybrać z rozwijanej listy status zaznaczonych pozycji na ZATRZYMANE lub USUŃ i zatwierdzić przyciskiem OK.

Zamówienia zatrzymane można jeszcze przywrócić, aby przywrócić zamówienie skasowane skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Przeniesienie zamówienia na innego Klienta

Aby przenieść zamówienie na innego Klienta prosimy wykonać następujące kroki:
1 - Prosimy wejść do zakładki ZAMÓWIENIA.
2 - Z prawego MENU należy wybrać zakładkę ZMIANA KLIENTA.
3 - Prosimy wybrać z listy numer zamówienia, które ma zostać przepisany do innego numeru Klienta.Następnie prosimy wprowadzić docelowy numer Klienta i hasło do Panelu.
4 - Prosimy zatwierdzić przyciskiem OK.

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Rejestracja domen w fazie testów DNT (Domain Name Tasting)

Testowanie domen ( DNT )
W ramach tej usługi można sprawdzić korzyści płynące z posiadania własnej domeny oraz sprawdzić atrakcyjność danej domeny (np. mierzonej ilością odwiedzin) przed podjęciem ostatecznej decyzji o jej rejestracji!

Przed zakończeniem 14-dniowego okresu testowania możesz zarejestrować wybrane z testów domeny na normalny okres 1 roku.

Aby zarejestrować domenę DNT prosimy wykonać następujące kroki:
1 - Prosimy wejść do zakładki ZAMÓWIENIA.
2 - Z prawego MENU należy wybrać zakładkę REJESTRUJ TESTY.
3 - W polu prosimy wprowadzić obecnie testowane domeny, które są przeznaczone do rejestracji.
4 - Prosimy zatwierdzić zmiany przyciskiem DALEJ.

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Konfiguracja nowych zamówień - ustawienia

Aby skonfigurować ustawienia domyślne dla nowych zamówień prosimy wykonać następujące kroki:
1 - Prosimy wejść do zakładki ZAMÓWIENIA.
2 - Z prawego MENU należy wybrać zakładkę USTAWIENIA.
3 - Następnie prosimy wybrać z rozwijanej listy domyślny status dla wszystkich nowych zamówień na ZATRZYMANE lub AKTYWNE.
4 - Prosimy zatwierdzić przyciskiem OK.

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Konfiguracja domyślnych serwerów DNS

Aby skonfigurować domyślne serwery DNS dla wszystkich nowych zamówień prosimy wykonać następujące kroki:
1 - Prosimy wejść do zakładki ZAMÓWIENIA.
2 - Z prawego MENU należy wybrać zakładkę SERWERY DNS.
3 - Następnie prosimy wprowadzić nową konfiguracje serwerów DNS i zatwierdzić przyciskiem OK.
4 - Istnieje możliwość przywrócenia domyślnej konfiguracji serwerów DNS.

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

Konfiguracja domyślnych kontaktów abonentów domen do zamówień

Aby skonfigurować domyślne serwery kontakty dla wszystkich nowych zamówień prosimy wykonać następujące kroki:
1 - Prosimy wejść do zakładki ZAMÓWIENIA.
2 - Z prawego MENU należy wybrać zakładkę KONTAKTY.
3 - Następnie prosimy wprowadzić nową konfigurację kontaktów domen do nowych zamówień dla poczególnych typów domen (polskie, eu i globalne).
4 - Prosimy zatwierdzić przyciskiem OK.

Panel Administracyjny Active 24
[Spis treści]

If you are junk mailer mail to: bofh@active24.pl