Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jesteś tutaj: Start Regulaminy3x 0 PLN

3x 0 PLN

Regulamin promocji 3x 0 PLN - Myśl jak Europejczyk wybieraj adres .eu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Myśl jak Europejczyk wybieraj adres .eu” (dalej: Promocji), której organizatorem jest firma ACTIVE 24 Sp. z o. o.(dalej: Organizator promocji), z siedzibą w Warszawie, Ul. Barkocińska 6, dostawca usług internetowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usług internetowych dostępnego na stronie www.active24.pl. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług internetowych stosuje się warunki promocji.
 3. Przed skorzystaniem z Promocji należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie na świadczenie usługi, Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków promocji, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki, wynikające z działania siły wyższej awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora.
 5. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Promocji.
 6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.active24.pl.

§2 Oferta promocyjna

 1. Promocja trwa w okresie od 1 września 2011 r. do 30 września 2012.
 2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.
 3. Przedmiotem promocji jest usługa hostingowa w promocyjnej cenie w pierwszym roku obowiązywania promocji.
 4. Cena Pakietu hostingowego Home, objętego promocją w pierwszych 6 miesiącach wynosi Home 9,90 zł netto oraz cena na kolejne 6 miesięcy wynosi 99,0 zł netto. W przypadku pakietu Business jest to odpowiednio 19,90 zł netto za pierwsze 6 miesięcy i 169 zł netto za kolejne 6 miesięcy.
 5. Przy zakupie usługi hostingowej w promocji klient otrzymuje bezpłatne bonusy:
  • Domena europejska z rozszerzeniem .eu na okres 1 roku.
  • AntiVirus AVG na okres 3 miesięcy.
  • 3 wybrane zdjęcia internetowe z banku zdjęć Pixmac.
 6. Jeden klient może zakupić nieograniczoną ilość hostingowych Pakietów promocyjnych wraz ze wszystkimi bonusami. Jednak kod promocyjny na 3 wybrane zdjęcia Pixmac będzie można wykorzystać tylko raz na jeden zarejestrowany podmiot.
 7. Pula bezpłatnych domen europejskich .eu jest ograniczona, dlatego decyduje data opłaconego wcześniej zamówienia. W chwili gdy pula bezpłatnych domen .eu zostanie wyczerpana, Promocja będzie kontynuowana z możliwością odrębnego opłacenia i zarejestrowania domeny, o czym zamawiający zostanie poinformowany.
 8. Aby skorzystać z promocji należy wejść na stronę www.active24.pl oraz wybrać jeden z Promocyjnych Pakietów Home lub Business. Zamówienie należy rozpocząć od wyboru dostępnej do rejestracji nazwy domeny .eu. Po weryfikacji danych i zarejestrowaniu usługi zostaną wygenerowane kody z bonusami przypisane do konta Abonenta i wysłane na adres email podany podczas składania zamówienia.
 9. Otrzymane bonusy w ramach promocji, nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

§3 Rezygnacja z usług, zakupionych w ramach promocji

 1. Klient może zrezygnować z przedłużania ważności usługi wykupionej w ramach promocji po upływie czasu, na jaki została wykupiona, bez podawania przyczyn.
 2. Rezygnacja z usługi, wykupionej w ramach promocji, przed upływem czasu, na jaki została wykupiona, jest możliwa, jednak nie powoduje to zwrotu całości ani części wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku rezygnacji z przedłużenia zakupionej w ramach Promocji usługi, wymagane jest usunięcie odpowiedniego zamówienia w panelu administracyjnym.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2011.
 2. Zakup usług w ramach promocji jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkowanie usług zarejestrowanych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie świadczenia usług internetowych ACTIVE 24 Sp. z o. o. oraz regulaminach odpowiednich rejestrów domen.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

If you are junk mailer mail to: bofh@active24.pl