Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jesteś tutaj: Start RegulaminyCenospad

Cenospad

Regulamin promocji - "Cenospad"

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Cenospad” (dalej: Promocji), której organizatorem jest firma ACTIVE 24 Sp. z o. o. (dalej: Organizator promocji), z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 69, dostawca usług internetowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usług internetowych dostępnego na stronie active24.pl. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług internetowych stosuje się warunki Promocji.
 3. Przed skorzystaniem z Promocji należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie na świadczenie usługi, Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków promocji, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki, wynikające z działania siły wyższej, awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora.
 5. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Promocji.
 6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej active24.pl.

§2 Oferta promocyjna

 1. Promocja „Cenospad” trwa od 01.01.2009 do 31.12.2009.
 2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.
 3. Promocja cen przedłużeń dotyczy domen polskich (tylko i wyłącznie .pl) i trwa do końca 2009 roku. W ramach promocji obniżamy ceny przedłużeń domen polskich .pl z każdym miesiącem przez cały 2009 rok, według następującego cennika:
  • 01.2009 – 86 PLN netto
  • 02.2009 – 85 PLN netto
  • 03-2009 – 84 PLN netto
  • 04.2009 – 83 PLN netto
  • 05.2009 – 82 PLN netto
  • 06.2009 – 81 PLN netto
  • 07.2009 – 80 PLN netto
  • 08.2009 – 79 PLN netto
  • 09.2009 – 78 PLN netto
  • 10.2009 – 77 PLN netto
  • 11.2009 – 76 PLN netto
  • 12.2009 – 75 PLN netto
 4. Koszt przedłużenia ważności domeny generuje się wraz z zamówieniem i uwzględnia cennik z bieżącego miesiąca, a nie datę wygaśnięcia domeny. Jeśli więc domena wygasa w sierpniu, ale zamówienie wygenerowało się jeszcze w lipcu, koszt przedłużenia polskiej domeny wyniesie 80 PLN netto.
 5. Koszt przedłużenia ważności polskiej domeny BEZ PROMOCJI wynosi 100 PLN netto.

If you are junk mailer mail to: bofh@active24.pl